Guitar Pickup QH-6A

Guitar Pickup QH-6A – Nhạc Cụ Minh Phát

Đầu ra của Guitar Pickup QH-6A là jack 6ly bạn có thể cắm trực tiếp vào các Ampli thông dụng hiện tại.

Đây là loại pick up không cần khoét thùng đàn mà tiếng vẫn đảm bảo & hay. Rất tiện lợi mà không làm mất vẻ đẹp bên ngoài của cây đàn của bạn.

Guitar Pickup QH-6A (Pickup gắn rời) đùng cho Guitar Accustic, Guitar Classic